Našiměřice

Místní poplatky


Poplatek za tříděný komunální odpad:

Poplatník

(1) Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí :

a) fyzická osoba přihlášená v obci,

b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není přihlášená žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.

(2) Za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek platit jedna osoba.

Ohlašovací povinnost

Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla, případně doložit existenci skutečností zakládajících nárok na osvobození nebo úlevu od poplatku.

Sazba poplatku

Sazba poplatku činí 400 Kč a je tvořena:

a) z částky 150,- Kč za kalendářní rok a

b) z částky 250,- Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena na základě skutečných nákladů obce předchozího kalendářního roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok.

  • 400,- za osobu, hlášenou k trvalému pobytu v Našiměřicích
  • 400,- za nemovitost, ve které není hlášena žádná osoba k trvalému pobytu

Splatnost poplatku

(1) Poplatek je splatný jednorázově a to nejpozději do 30. 6. příslušného kalendářního roku (alternativně ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do 30. 6. a do 31.10. příslušného kalendářního roku).

(2) Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odst. 1, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla. 

Místní poplatky lze uhradit:

a) bezhotovostní platbou na účet: 25122741/0100, variabilní symbol: 1340XXX (XXX je číslo     domu, např. č. p. 48 má variabilní symbol 1340048)

b) v hotovosti v úředních hodinách v kanceláři obecního úřadu

 

Přihlášení k TKO - formulář.docx (14.73 kB)

 

Poplatek za psa:

Poplatník a předmět poplatku

(1) Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je pro účely tohoto poplatku osoba, která je přihlášená nebo má sídlo na území České republiky (dále jen „poplatník“).

(2) Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.

Ohlašovací povinnost

(1) Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 30. dnů ode dne, kdy se pes stal starším tří měsíců, nebo ode dne, kdy nabyl psa staršího tří měsíců. Ve lhůtě 30 dnů je povinen ohlásit také zánik své poplatkové povinnosti (např. úhyn psa, jeho ztrátu, darování nebo prodej).

(2) Povinnost ohlásit držení psa má i osoba, která je od poplatku osvobozena.

Sazba poplatku

Sazba poplatku za kalendářní rok činí:

a) za jednoho psa 40 Kč,

b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 60 Kč,

c) za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let 40 Kč,

d) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba starší 65 let 60 Kč. 

Splatnost poplatku

(1) Poplatek je splatný nejpozději do 30. 6. příslušného kalendářního roku.

(2) Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odstavci 1, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla (alternativně nejpozději do 30. 11. příslušného kalendářního roku).

Poplatek za psa lze uhradit:

a) bezhotovostní platbou na účet: 25122741/0100, variabilní symbol: 1340XXX (XXX je číslo    domu, např. č. p. 48 má variabilní symbol 1340048)

b) v hotovosti v úředních hodinách v kanceláři obecního úřadu

 

Přihláška k poplatku psů.pdf (58.93 kB)

 

 

Svoz odpadu

Prosinec
Po Út St Čt So Ne
29
30 1
2 3 4 5
6
7 8
9
10 11 12
13
14 15
16 17 18 19
20
21 22 23 24 25 26
27
28 29
30 31 1 2

Rozpočet

Rozklikávací rozpočet

Interaktivní a velmi snadno ovladatelný informační zdroj o hospodaření pro občany a vedení obce.

Aktuální počasí

dnes, pondělí 6. 12. 2021
zataženo 3 °C -3 °C
úterý 7. 12. mírné sněžení 1/-5 °C
středa 8. 12. polojasno 0/-6 °C
čtvrtek 9. 12. sněžení 0/-4 °C

Svátek

Svátek má Mikuláš

Zítra má svátek Ambrož, Benjamín

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 1
DNES: 40
TÝDEN: 40
CELKEM: 59087

JE Dukovany

JE Dukovany

MAS Znojemské vinařství

Jezdecký spolek

Jezdecký spolek Našiměřice