Úřední deska - veškeré listinné podoby zveřejněných dokumentů jsou k nahlédnutí v kanceláři OÚ

Dokument Zveřejněno Zodpovídá
Příloha [PDF, 111.58 kB] 03.06.2019 --
Rozvaha [PDF, 101.67 kB] 03.06.2019 --
Výkaz zisku a ztrát [PDF, 97.16 kB] 03.06.2019 --
Změna kapitálu [PDF, 79.91 kB] 03.06.2019 --
Zpráva o přezkumu 2018 [PDF, 614.04 kB] 03.06.2019 --
Návrh závěrečného účtu - Vodovody a kanalizace Znojmo [PDF, 535.84 kB] 03.06.2019 --
Finka [PDF, 142.85 kB] 03.06.2019 --
Peněžní toky [PDF, 78.98 kB] 03.06.2019 --
Realizace REBUS reklamní studio, běží na systému proobce.cz