Úřední deska - veškeré listinné podoby zveřejněných dokumentů jsou k nahlédnutí v kanceláři OÚ

Dokument Zveřejněno Zodpovídá
Plnění a čerpání ukazatelů rozpočtu za rok 2018 [PDF, 116.57 kB] od 31.05.2019
do 30.06.2020
--
Schválený Závěrečný účet za rok 2018 [PDF, 116.57 kB] od 31.05.2019
do 30.06.2020
--
Příloha [PDF, 2.25 MB] od 13.05.2019
do 30.06.2020
--
Rozvaha [PDF, 293.44 kB] od 13.05.2019
do 30.06.2020
--
Výkaz zisku a ztrát [PDF, 368.28 kB] od 13.05.2019
do 30.06.2020
--
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce [PDF, 440.68 kB] od 13.05.2019
do 30.06.2020
--
Výkaz FIN 2-12 M [PDF, 2.27 MB] od 13.05.2019
do 30.06.2020
--
Realizace REBUS reklamní studio, běží na systému proobce.cz