Úřední deska - veškeré listinné podoby zveřejněných dokumentů jsou k nahlédnutí v kanceláři OÚ

Dokument Zveřejněno Zodpovídá
Příloha [PDF, 2.25 MB] 13.05.2019 --
Rozvaha [PDF, 293.44 kB] 13.05.2019 --
Výkaz zisku a ztrát [PDF, 368.28 kB] 13.05.2019 --
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce [PDF, 440.68 kB] 13.05.2019 --
Výkaz FIN 2-12 M [PDF, 2.27 MB] 13.05.2019 --
Návrh závěrečného účtu za rok 2018 [PDF, 116.32 kB] 13.05.2019 --
Realizace REBUS reklamní studio, běží na systému proobce.cz