Akce pro den 23.02.2019

Maškarní bál

Konání akce: 23.02.2019 (od 15:00)

V sále KD. Občerstvení zajištěno.

Realizace REBUS reklamní studio, běží na systému proobce.cz