Zastupitelstvo obce

Starosta obce:
Zeleňák Josef
E-mail: info@nasimerice.cz

Místostarostka obce:
Škorpíková Petra

Zastupitelé:
Budaj Josef
Dostál Karel
Hubáček Jiří
Smutný Karel
Škorpík Josef

Realizace REBUS reklamní studio, běží na systému proobce.cz