Přejeme Vám vše nejlepší v novém roce 2014

Chci Vám za celé zastupitelstvo obce srdečně popřát vše nejlepší v novém roce 2014, hlavně hodně zdraví, štěstí a osobní pohody.

Karel Smutný
starosta obce

Vložil Josef Budaj | 06.01.2014

Realizace REBUS reklamní studio, běží na systému proobce.cz