Pozvánka na zasedání zastupitelstva

Zveme Vás na zasedání zastupitelstva Našiměřic, které proběhne v neděli, 26. 5. 2013 ve 14:00 hodin v budově OÚ. Program je následující:

- příspěvek Statku Našiměřice na pořádání akcí v průběhu roku
- veřejně prospěšné práce
- zamítnutí žádosti na opravu stropu KD
- návrh na zrušení trvalého pobytu
- A.S.A. - cenová příloha č. 1 / 2013
- malování na chodníku
- výplata dividend ČS
- koordinace plánování sociálních služeb
- Energoregion - příspěvek na komunální techniku
- knihovna v obci
- Den nejen pro děti 2013

Srdečně Vás zveme!

Vložil Josef Budaj | 23.05.2013

Realizace REBUS reklamní studio, běží na systému proobce.cz