Záměr k odprodeji nemovitosti

ZÁMĚR obce na prodej nemovitého majetku

Dle § 39 odstavce 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), seznamujeme občany se záměrem obce na prodej následujícího nemovitého majetku
v k.ú. Našiměřice
 
O d p r o d e j :
 
1. pozemku p. č.: 2132/5, ostatní plocha o výměře 24 m2
2. pozemku p. č.: 2444, ostatní komunikace, o výměře 2 127 m2
3. pozemku p. č.: 2137/2, lesní pozemek, o výměře 654 m2
4. pozemku p. č.: 2450, ostatní komunikace, o výměře 1 340 m2

Po dobu 15ti dnů od zveřejnění tohoto záměru o odprodeji výše uvedeného majetku se mohou obyvatelé obce Našiměřice k tomuto záměru vyjádřit a podat své námitky.
 
 
V Našiměřicích dne 3. 2. 2013
Karel S m u t n ý
starosta obce

http://www.nasimerice.cz/dokumenty/zamer-k-odprodeji-nemovitoti.html

 

Vložil Josef Budaj | 03.02.2013

Realizace REBUS reklamní studio, běží na systému proobce.cz