Změna v systému plateb za TKO

Vážení spoluobčané, zastupitelstvo obce se rozhodlo reagovat na stále se zvyšující životní náklady a pro rok 2011 RUŠÍ POVINNOST PLATEB ZA TKO. Tyto platby budou hrazeny z rozpočtu obce. Těm, kdo již TKO 2011 uhradili bude platba vrácena zpět. O podrobnostech Vás budeme dále informovat.

Vložil Josef Budaj | 09.03.2011

Realizace REBUS reklamní studio, běží na systému proobce.cz