Odečty vodoměrů

Od 13.6.2019 budou provádět pracovníci Vodárenské akciové společnosti Znojmo v naší obci odečet vodoměrů. Žádáme občany, aby vodoměry zpřístupnili, popřípadě nechali na dveřích lístek se stavem vodoměru. 
Stav vodoměru lze také zaslat přímo na e-mail: ondrakova@vaszn.cz nebo nahlásit telefonicky na tel.: 515 282 558.

Vložil Iveta Dočkalová | 12.06.2019

Realizace REBUS reklamní studio, běží na systému proobce.cz