Zastupitelstvo obce

Starosta obce:
Smutný Karel
E-mail: info@nasimerice.cz

 

 

Místostarosta obce:
Hubáček Jiří
 

Zastupitelé:
Budaj Josef
Ilková Jiřina
Dusíková Zdeňka
Novák Robert
Krejčířová Iva

 

Realizace REBUS reklamní studio, běží na systému proobce.cz